Ceny LEMUR 2020 znají své majitele!

Ceny LEMUR 2020 znají své majitele!

12.06.2020 | Praha

I v letošní velké konkurenci jsme obstáli. Máme jednu stříbrnou a dvě bronzové sošky. Projekt 9 proti kolapsu zdravotnictví získal 2. místo v kategorii Integrovaná komunikace a 3. místo v kategorii Státní správa, politika, neziskový sektor.

Společný projekt Ewing PR & Luovy Polaď Prahu získal 3. místo v kategorii Firemní publikace – brožury, bulletiny, newslettery.